Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0592) 245 917 di en wo 9.00 – 12.00 uur
|Home|Over ons|Nieuws|Agenda|Contact
   
Gepubliceerd op:
Tanja

Mijn naam is Tanja Braams, 35 jaar oud, en woon in Gasselte.

Bij welke organisatie (of organisaties) ben je vrijwilliger?

Muziek vereniging de Harmonie in Gasselte.

Welke functie heb je bij deze organisatie en wat houdt dit concreet in? Algemeen bestuurslid / jeugdcoördinator van de Harmonie. Tien jaar geleden ben ik begonnen als penningmeester van de muziekvereniging. Uiteindelijk ben ik me steeds meer gaan bezighouden met ledenwerving en met name de jeugd. Daarbij heb ik diverse muziek projecten voor kinderen georganiseerd. Te beginnen met blokfluitlessen en een blazersklas na schooltijd.

Sinds 5 jaar organiseren we de blazersklas onder schooltijd. Omdat de aanwas van nieuwe leden steeds groter is geworden, is de Harmonie uitgebreid met een leerlingen orkest, de vraag naar muzieklessen en optredens is daardoor ook gegroeid. Om mij volledig te kunnen focussen op de muzieklessen, blazersklas, optredens en jeugdprojecten, heb ik twee jaar geleden het penningmeesterschap overgedragen. De functie jeugdcoördinator vervul ik nu met heel veel plezier!

Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen?

Ik ben al vanaf mijn 6de jaar lid van de Harmonie. Ik ben begonnen als mini majorette. Toen het jurkje mij niet meer paste wilde ik heel graag bij de Harmonie blijven. Dit omdat ik de uitjes, optredens en de gezelligheid altijd heel leuk vond. De enige optie was om een muziekinstrument te leren bespelen. Dat ben ik gaan doen.

Totdat iets meer dan tien jaar geleden het toenmalige bestuur wilde stoppen en er geen opvolging was. Daardoor gebeurde er ook eigenlijk niks meer binnen de Harmonie. De rek was eruit. Totdat er een aantal leden de jongere garde waaronder ik, ons persoonlijk benaderde om in het bestuur te gaan. Ook met de boodschap dat de vereniging anders geen bestaan meer zou hebben, als er niks zou gebeuren. Dat trok ik mij enorm aan. Ik ben opgegroeid met de Harmonie en wat is een dorp zonder muziekvereniging? De saamhorigheid en de maatschappelijke betrokkenheid zou hiermee verloren gaan. Dat kon ik mezelf niet permitteren. Daarom heb ik besloten om in het bestuur te gaan. Wel vond ik het heel spannend gezien mijn onervarenheid en ik was toen 25 jaar en kreeg gelijk de taak als penningmeester. Ik ben het gewoon gaan doen, met vallen en opstaan natuurlijk. 

Wat levert vrijwilligerswerk jou op?

Het is wetenschappelijk bewezen dat zelf muziek maken een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Dit wordt vaak vergeten. Muziek maken is niet zo vanzelfsprekend als bijvoorbeeld sport. Jarenlang is dit weg bezuinigd en was muziek maken niet belangrijk. Door de introductie van de blazersklas onder schooltijd en andere muziekprojecten brengen we muziek weer onder de aandacht van kinderen en ouders.

Op deze manier wil ik een bijdrage doen aan de maatschappij, dat iedereen in aanraking komt met muziek. Het levert veel nieuwe muzikanten op. Met name jong maar toch ook ouders die een muziekinstrument willen leren bespelen. Daar word ik heel enthousiast van.

Waar ben je binnen je vrijwilligerswerk blij mee of trots op?

Dat de muziek weer leeft onder de schoolkinderen, ouders, bewoners in het dorp. Waar ik best wel trots op ben is de samenwerking met basisschool de Dobbe in Gasselte. Toen mijn dochtertje 7 jaar geleden voor het eerst naar de basisschool ging werd er bijna niks gedaan met muziek op school. Nu worden er school concertjes gegeven onder schooltijd, maar ook tijdens andere activiteiten buiten school om.

Nu krijgen alle kinderen van groep 5 onder schooltijd structureel muziekles op een blaasinstrument, wat georganiseerd en aangeboden wordt door de Harmonie. Ik denk dat hierdoor de basisschool ook meer met muziek is gaan doen in andere klassen. Daar ben ik toch wel heel trots op. En natuurlijk het leerlingen orkest wat sinds vier jaar een onderdeel is van de Harmonie.

Wat is je mooiste en/of meest bijzondere ervaring binnen het vrijwilligerswerk?

De meest bijzondere ervaring was toch wel het koningin Maxima optreden. De leerlingen van de blazersklas en het leerlingenorkest mochten tijdens de convenant van meer muziek in de klas een optreden verzorgen voor Koningin Maxima, Ilse de Lange was daarbij ook aanwezig. Koning Maxima heeft het optreden met eigen telefoon gefilmd en op de Instagram account van het Koniklijkhuis gezet. Via de website van Harmonie Gasselte is het optreden nog terug te zien. https://www.harmoniegasselte.nl/nieuws/2019/

Wat maakt dit vrijwilligerswerk voor jou zo leuk en bijzonder? 

Dat het heel erg gewaardeerd wordt wat je doet. Ik vind het belangrijk dat iedereen in aanraking komt met muziek. Muziek kun je je hele leven lang blijven doen op welke manieren dan ook. Dat is iets wat ik de kinderen en de maatschappij wil meegeven. Muziek maken is niet zo vanzelfsprekend als sport. Maar wel heel belangrijk.

Wat mis je het meest als je niet actief bent als vrijwilliger?

De saamhorigheid en de gezelligheid.

Zou je andere mensen aanraden om vrijwilliger te worden?

Ja zeker weten! Ik vind de voorpret het leukst. Wanneer je gaat brainstormen met een aantal mensen, dan komen de mooiste ideeën op tafel. Het mooiste idee wat haalbaar is gaan we dan uitwerken en uitvoeren. Na de uitvoering of project heb je een hoop blije gezichten en een voldaan gevoel. En weer een mooie herinnering om met plezier aan terug te denken. Je zorgt voor saamhorigheid en reuring en je draagt iets bij aan de maatschappij en daar wordt ik heel enthousiast van.

Digitaal boekje

27-04-2023
  Van de verhalen en foto's van de vrijwilligers die aan de campagne mee werkten is een boekje gemaakt. In ieder dorpshuis en bibliotheken in Aa en Hunze liggen twee exemplaren ter inzage. De digitale versie van het boekje is hier te bekijken. 
Lees meer over Digitaal boekje