Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0592) 245 917 di en wo 9.00 – 12.00 uur
|Home|Over ons|Nieuws|Agenda|Contact
   
Terug naar overzicht

Belastingaangifte 2023 / Senioren Vereniging Oostermoer (SVO)

Vanaf 1 maart 2024 heeft u de mogelijkheid uw belastingaangifte 2023 door onze SVO medewerker de heer Thijs Bakker te laten invullen.


De kosten hiervan zijn € 30,- . 


U kunt hem bereiken op 0599-612470 / 06-53677345.


Zijn emailadres luidt svooostermoer@gmail.com


 


Welke gegevens zijn nodig om belastingaangifte te doen? 


(bron belastingdienst)


Persoonlijke gegevens:  • uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen

 • uw rekeningnummer

 • uw DigiD en dat van uw partner


Inkomsten:  • uw jaaropgaven over 2023 (en als u die niet hebt: uw salarisstroken)

 • ontvangen partneralimentatie


 Bankrekeningen: • het jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening

 • het jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen

 • het jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen


Wonen: • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022 (deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen)

 • de jaaropgaaf van uw hypotheek

 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening


Aftrekposten:


U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:  • giften

 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen (de eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken)

 • betaalde partneralimentatie


Overig: • gegevens van leningen en andere schulden

 • gegevens van betaalde lijfrentepremies

 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

 • gegevens over dividend


Alleen als u deze hebt gehad: • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023

 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023 

 • Periode: Eenmalig.
 • Activiteiten: Administratie/financiën, Computer/ICT.
Senioren Vereniging Oostermoer SVO logo

Senioren Vereniging Oostermoer SVO

De Senioren Vereniging Oostermoer organiseert voor haar leden naast belangenbehartiging één keer per maand informatieve/gezellige middagen voor haar leden met als doel de gezamenlijke betrokkenheid van en onder haar leden te bevorderen. Ook worden er periodiek uitstapjes voor haar leden georganiseerd, denk aan fietstochten, excursies e.d.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!